Esbriet® (pirfenidon)

Risicominimalisatiemateriaal

Dit risicominimalisatiemateriaal is beoordeeld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Het materiaal is bedoeld om belangrijke risico’s van het geneesmiddel te beperken of te voorkomen.

Risicominimalisatiemateriaal voor voorschrijvers [pdf]

Wat is Esbriet?

Esbriet bevat de werkzame stof pirfenidon. Pirfenidon remt de lichaamsafweer en het zorgt ervoor dat longblaasjes minder snel dik en stug worden.

Waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?

Dit medicijn wordt gebruikt voor de behandeling van idiopathische longfibrose (IPF) bij volwassenen. IPF is een aandoening waarbij de weefsels in de longen in de loop van de tijd verdikken en verlittekend raken, waardoor het moeilijk wordt diep adem te halen. Hierdoor kunnen de longen niet goed werken. Esbriet helpt de verlittekening en de verdikking in de longen te verminderen en draagt ertoe bij dat patiënten beter kunnen ademhalen.

Wordt dit medicijn vergoed vanuit het basispakket?

Esbriet wordt voor een deel van de geregistreerde indicaties vanuit het basispakket vergoed.

Mogelijk passen zorgverzekeraars preferentiebeleid toe op deze geneesmiddelencategorie, waardoor mogelijk moet worden bijbetaald voor dit medicijn.

Stel vragen / meld bijwerkingen

Indien u vragen heeft of bijwerkingen wilt melden kunt u contact opnemen met de afdeling Drug Safety & Medical Information van Roche Nederland B.V., telefoonnummer 0348-438000, of via onze Medische Informatie pagina. U kunt ook bijwerkingen melden via www.lareb.nl.

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van onze geneesmiddelen.

Producten
Geneesmiddelen
Bekijk alle Geneesmiddelen

M-NL-00001533

Productvormen

Esbriet 267 mg filmomhulde tabletten

Verpakkingsinhoud: 63 tabletten / 252 tabletten

Esbriet 801 mg filmomhulde tabletten

Verpakkingsinhoud: 84 tabletten / 252 tabletten

Patiëntenbijsluiter [pdf]
Samenvatting van de productkenmerken [pdf]

please be aware that you are leaving this website.