Hemlibra® (emicizumab)

Risicominimalisatiemateriaal

Dit risicominimalisatiemateriaal is beoordeeld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Het materiaal is bedoeld om belangrijke risico’s van het geneesmiddel te beperken of te voorkomen. Alle materialen voor de patiënt en medisch zorgverleners zijn te vinden op onderstaande webpagina: www.roche-rmm.nl .

Wat is Hemlibra?

Hemlibra bevat de werkzame stof emicizumab. Dit medicijn is een bispecifiek antilichaam gericht tegen factor IXa en factor X. Het is ontworpen om factor IXa en factor X samen te brengen. Dit zijn eiwitten die nodig zijn om de natuurlijke bloedstolling te activeren en het bloedstollingsproces te herstellen voor mensen met hemofilie A. Dit medicijn imiteert de functie van factor VIII door een brug tussen factor IXa en factor X te vormen, en herstelt zo de bloedstolling bij mensen met hemofilie A.

Waarvoor wordt dit medicijn gebruikt?

Hemlibra is een geneesmiddel dat gebruikt kan worden voor de behandeling van patiënten met hemofilie A (aangeboren tekort aan factor VIII) van alle leeftijdsgroepen:

  • die factor VIII-remmers hebben ontwikkeld

  • die geen factor VIII-remmers hebben ontwikkeld met:
    - ernstige ziekte (de hoeveelheid factor VIII in het bloed is minder dan 1%)
    - matig-ernstige (moderate) ziekte (de hoeveelheid factor VIII in het bloed is 1% tot 5%) met een ernstig fenotype voor bloedingen.

Hemlibra kan bij alle leeftijdsgroepen worden gebruikt.

Wordt dit medicijn vergoed vanuit het basispakket?

Hemlibra wordt voor een deel van de geregistreerde indicaties vanuit het basispakket vergoed.

Hemlibra is op dit moment nog niet opgenomen in het basispakket voor de indicatie-uitbreiding matig-ernstige ziekte met een ernstig fenotype voor bloedingen, waardoor vergoeding vanuit het basispakket voor dit product nog niet beschikbaar is. Er wordt op dit moment gewerkt aan het beschikbaar maken van vergoeding voor dit medicijn.

Stel vragen / meld bijwerkingen

Indien u vragen heeft of bijwerkingen wilt melden kunt u contact opnemen met de afdeling Drug Safety & Medical Information van Roche Nederland B.V., telefoonnummer 0348-438000, of via onze Medische Informatie pagina. U kunt ook bijwerkingen melden via www.lareb.nl.

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van onze geneesmiddelen.

Producten
Geneesmiddelen
Bekijk alle Geneesmiddelen

M-NL-00001533

Productvormen

Injectieflacon van 1 ml bevat 30 mg emicizumab in een concentratie van 30 mg/ml voor subcutaan gebruik.

Verpakkingsinhoud: 1 injectieflacon

Patiëntenbijsluiter [pdf]
Samenvatting van de productkenmerken [pdf]

Injectieflacon van 0,4 ml bevat 60 mg emicizumab in een concentratie van 150 mg/ml voor subcutaan gebruik.

Injectieflacon van 0,7 ml bevat 105 mg emicizumab in een concentratie van 150 mg/ml voor subcutaan gebruik.

Injectieflacon van 1 ml bevat 150 mg emicizumab in een concentratie van 150 mg/ml voor subcutaan gebruik.

Verpakkingsinhoud: 1 injectieflacon

Patiëntenbijsluiter [pdf]
Samenvatting van de productkenmerken [pdf]

please be aware that you are leaving this website.