Klinische studies

Een klinisch onderzoek, klinische studie of clinical trial is het testen van behandelingen op menselijke proefpersonen. Het ontwikkelingstraject van een nieuw medicijn kan wel 10 jaar duren. Pas als het laboratoriumonderzoek positieve resultaten oplevert, kunnen de studies worden voortgezet op mensen. Het is essentieel voor het evalueren van de veiligheid en de effectiviteit van nieuwe medicijnen en nieuwe toepassingen van bestaande medicijnen.

De vier fases in klinische studies:

 1. Tolerantie en metabolisme
  Bij een kleine groep gezonde vrijwilligers of patiënten wordt het onderzoeksmedicijn getest om zo de verdraagzaamheid en veiligheid te bepalen.
 2. Doeltreffendheid
  Onderzoek onder meer naar de bijwerkingen. De optimale dosis wordt in dit stadium bepaald.
 3. Werkzaamheid
  Om er zeker van te zijn dat het geneesmiddel echt veilig en werkzaam is, testen we in deze fase de effectiviteit en veiligheid bij een grote groep patiënten en over een langere tijdsduur. Na deze fase kan registratie worden aangevraagd, zodat het product op de markt kan komen.
 4. Aanvullende informatie
  Na registratie zijn om aanvullende informatie te verkrijgen, om andere ziekten te onderzoeken waarbij de therapie mogelijk ook werkt, om de combinatie met andere medicijnen te onderzoeken, om veiligheid bij langdurig gebruik vast te stellen, enzovoort.

 

 

 

M-NL-00001455