Value-based healthcare

Een concept om waardegedreven zorg te kunnen implementeren is value-based healthcare.

value based healthcare

Vanuit de Harvard Business School werd in 2006 beschreven hoe we de gezondheidszorg innovatief en toch betaalbaar kunnen houden. In ‘Redefining Healthcare’ introduceren Michael Porter en Elisabeth Teisberg het begrip Value Based Health Care (VBHC)1. Porter en Teisberg beschrijven dat we een volumegedreven systeem in een waardegedreven systeem kunnen veranderen door zowel de uitkomsten als de kosten te meten over de totale waardeketen bij een specifieke aandoening. Om value-based healthcare  te kunnen implementeren is de onderstaande Value-agenda2 opgesteld, die inmiddels door verschillende zorgpartijen wordt gehanteerd.

value based healthcare

Organiseren rondom de patiënt

Veelal wordt begonnen met het opzetten van een waardeteam rondom een specifieke aandoening. Dit is een team waarin verschillende vakgebieden samenkomen, waaronder ook een patiënt zelf. Het is belangrijk vooraf goed te specificeren wat de afbakening is van de aandoening waarvoor value-based healthcare wordt ingezet. In een waardeteam wordt bepaald wat de uitkomsten zijn die voor de betreffende aandoening meest relevant zijn om te starten met meten. Het International Consortium on Harmonizing Outcome Measures (ICHOM) heeft voor een aantal aandoeningen reeds standaard sets ontwikkeld, die een eerste stap bij het implementeren van value-based healthcare makkelijker zal moeten maken. Deze bestaan voor en deel uit klinische uitkomstmaten en voor een deel uit patiënt gerapporteerde uitkomstmaten.

Meten

Er wordt gestart met meten van de gedefinieerde uitkomsten en regelmatig komt het waardeteam bij elkaar om de metingen inzichtelijk te maken. Wanneer er voldoende data zijn verzameld is het belangrijk deze te analyseren tot inzichten zodat vergelijkingen gemaakt kunnen worden met andere zorginstellingen.  Het kan zijn dat alleen door het analyseren, vergelijken en communiceren al kwaliteitsverbetering tot stand komen en daarmee uitkomsten, en dus waarde, verbeteren. Volgens het gedachtengoed van Porter zullen daarnaast alle kosten in kaart dienen te worden gebracht om deze uitkomsten te bereiken, idealiter middels ‘time driven activity based costing’. Het is nog niet zo gemakkelijk om de tijd die een zorgverlener specifiek aan een individuele patiënt besteedt, te achterhalen met het systeem dat we in Nederland kennen.

Organiseren

Aan de hand van de inzichten die zijn verkregen,  kunnen er verbeterstappen gemaakt worden in de organisatie van zorg. Ook kan de informatie uit de metingen inzichtelijk worden gemaakt voor de patiënt om te kunnen helpen in de besluitvorming rondom een behandelkeuze.

Waarde voor de patiënt

De patiënt profiteert op verschillende manieren van deze ontwikkelingen:
 

  Minder overbehandeling en minder onderbehandeling

 • door meer inzicht in patiënt relevante uitkomsten kan ook betere voorspelling worden gedaan of een behandeling zal aanslaan

  Toegang tot innovaties

 • wanneer het zorgstelsel is ingericht op waarde zal er innovatie gebracht kunnen worden waar iedere patiënt in Nederland, ook in de toekomst, toegang toe heeft

  Samen beslissen

 • informatie over voor- en nadelen van verschillende behandelopties geeft reële verwachtingen en biedt opties om een behandeling te kiezen die passend is bij de situatie van de patiënt

Referenties

 1. Porter ME and Teisberg EA, Redefining Healthcare, Harvard Business School Press. May 2006
 2. Porter ME, Lee TH, The Strategy that will fix healthcare, Harvard Business Review. October 2013