Bij het bepalen van de prijs van een individueel geneesmiddel wordt naast de waarde voor de patiënt, zijn/haar omgeving en de maatschappij, ook het duurzaam in stand houden van de ‘cycle of innovation’ meegenomen. Deze premie voor innovatie is kenmerkend voor innovatieve industrieën en onderscheidt zich van kostprijs-plus modellen die in andere markten gangbaar zijn.

De waarde die een innovatief medicijn levert, is medebepalend voor de zichtbare of lijstprijs. Hierbij spelen voor Roche de volgende elementen een rol:

  1. de waarde van het medicijn voor de patiënt (in hoeverre draagt het medicijn bij aan de kwaliteit van leven van de patiënt)

  2. de toegevoegde waarde ten opzichte van vergelijkbare behandelingen (als een middel bijvoorbeeld beter is dan bestaande middelen)

  3. de waarde van het medicijn voor de maatschappij (kunnen patiënten bijvoorbeeld door dit medicijn beter participeren in de maatschappij, doordat ze weer kunnen werken)

  4. de waarde van het medicijn voor het zorgsysteem (hoeven patiënten minder vaak of helemaal niet meer naar het ziekenhuis te komen, zorgt het middel ook voor besparingen?)

  5. de lokale situatie oftewel de prijscontext: hoe hoog zijn de prijzen van concurrerende producten en wat is de impact op het zorgbudget.

In Nederland is wettelijk bepaald dat de maximumlijstprijs van een medicijn in de pas loopt met een aantal andere landen die ongeveer hetzelfde welvaartsniveau hebben. De uiteindelijke prijs van een medicijn is doorgaans de uitkomst van een onderhandeling.

Bij een farmaceutisch bedrijf als Roche ligt de focus op innovatie. Heel het bedrijfsmodel is gericht op de zogenaamde ‘cycle of innovation’. Roche besteedt wereldwijd het meeste van alle farmaceutische bedrijven aan R&D.

Dat heeft medicijnen opgeleverd die de wereld verbeterd hebben. Ruim 30 medicijnen van Roche staan op de WHO List of Essential Medicines.  Door deze investeringen en onderzoeken zijn deze medicijnen beschikbaar.

Farmaceutische bedrijven zijn private bedrijven in een publieke omgeving. Volledige transparantie over de prijs is niet mogelijk in een systeem van gereguleerde marktwerking. Ook in de gezondheidszorg is gekozen voor marktwerking als prikkel om de efficiëntie en effectiviteit te verhogen. Vooralsnog heeft dit systeem de samenleving heel veel gebracht, waardoor het welzijn van patiënten enorm is verbeterd.

Roche is, als een van de grootste investeerders in research en ontwikkeling ter wereld, continu gericht op het ontwikkelen van nieuwe medicijnen en gepersonaliseerde behandelingen. Daarbij zijn wij gecommitteerd om de waarde van onze medicijnen aan te tonen en een prijs te vragen die passend is bij de waarde die we creëren. Winst is voor de innovatieve farmaceutische industrie nodig om te kunnen blijven investeren in nieuwe medicijnen. Duurzame winst en een goed rendement op het geïnvesteerd vermogen zijn voor beleggers belangrijke drijfveren om te blijven investeren in Roche en onze pipeline. Zonder deze investeringen  komt de ontwikkeling van nieuwe medicijnen in gevaar.

M-NL-00001582

Deze website met het internetadresbevat informatie die is bedoeld voor een breed publiek en is uitsluitend gericht op inwoners van Nederland.