Hemofilie A

Roche wil ook op de lange termijn een trouwe partner zijn van de hemofilie-gemeenschap. We willen de behandelmogelijkheden blijven verbeteren en uitbreiden en de kwaliteit van leven voor mensen met hemofilie A wereldwijd helpen verbeteren.

Hemofilie (‘bloederziekte’) is een ernstige, erfelijke aandoening waarbij het bloed na een verwonding of een beschadiging van een bloedvat niet goed stolt. Dat kan in ernstige gevallen leiden tot ongecontroleerde bloedingen, na een klein trauma en soms zelfs spontaan.

Onbehandelde bloedingen kunnen leiden tot onomkeerbare gewrichtsschade of bloedingen in de hersenen. Bij kinderen kan het leiden tot problemen in de hersenontwikkeling die levensbedreigend kunnen zijn.

Hemofilie A is de meest bekende erfelijke bloedingsziekte. Er bestaan effectieve behandelingen om bloedingen te voorkomen en te behandelen, maar met name in ontwikkelingslanden zijn zulke vormen van zorg voor mensen met hemofilie A vaak nog beperkt.

Roche levert en innoveert al meer dan 20 jaar medicijnen bestemd voor mensen met bloedziekten. We willen patiënten ondersteunen in alle stadia van hun ziekte, en werken aan verdere verbetering van de manieren waarop hemofilie A wordt behandeld en onder controle wordt gehouden.

Samen met vele partners werkt Roche bijvoorbeeld aan manieren om structureel en betrouwbare toegang te bieden tot preventieve en acute behandelingen voor bloedingsstoornissen aan mensen die dit het meest nodig hebben. Zo werken we samen met de Wereldfederatie voor Hemofilie (WFH) in een humanitair hulpprogramma. Vijf jaar lang doneren we een nieuwe behandeling aan duizend mensen met hemofilie A in landen waar nu weinig of geen hemofiliebehandeling beschikbaar is.

We dragen ook bij aan training gericht op geïntegreerde hemofilie-zorg in die landen. Onze financiering zorgt mede voor de infrastructuur en medische expertise ter plaatse om de toepassing van de gedoneerde behandelingen te optimaliseren. De Wereldfederatie voor Hemofilie werkt toe naar een breed gedeelde visie: behandeling voor allen (‘Treatment for All’). Samen met haar partners, waaronder Roche, wil de federatie hiaten in de medische zorg vullen en zorgen dat innovatieve behandelingsopties ter beschikking komen van alle mensen met hemofilie.

Lees meer

Meer aandachtsgebieden

Bekijk alle aandachtsgebieden

M-NL-00001533

Deze website met het internetadresbevat informatie die is bedoeld voor een breed publiek en is uitsluitend gericht op inwoners van Nederland.

ContactRoche InternationaallinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeOver RocheMedicijnenWerken bijMediaVerhalenPrivacy policyLegal statement (gebruiksvoorwaarden)Meld bijwerkingen