Guido van den Boom, Chief Sustainability Officer

Patiënten moeten sneller toegang krijgen tot de zorg die zij nodig hebben. Daar zet ik me elke dag voor in
Guido van den Boom

Op dit moment is van veel behandelingen vooraf niet bekend of zij zullen aanslaan. Hierdoor krijgen patiënten niet altijd de meest effectieve behandeling. Met als gevolg dat ze veel tijd verliezen, onnodig bijwerkingen ervaren en helaas zieker kunnen worden. Bij Roche zijn we erop gericht om beter te voorspellen welke behandeling bij welke patiënt zal aanslaan. Bijvoorbeeld door genetisch onderzoek te doen en het analyseren van real world data. Maar een echte transitie naar personalised healthcare betekent dat de manier waarop we met z’n allen aankijken tegen de gezondheidszorg moet veranderen. Dit begint al bij hoe we wetenschappelijk onderzoek verrichten, tot aan het registreren en het vergoeden van medicijnen.

Chief Sustainability Officer

Als Chief Sustainability Officer heb ik vier aandachtspunten die er op gericht zijn om de gezondheidszorg duurzamer te maken. Ten eerste zijn we met ons team bezig om personalised healthcare technisch mogelijk te maken door innovaties als Foundation Medicine en doelgerichte therapieën te introduceren. Zulke therapieën verhogen enerzijds de effectiviteit van behandelingen en verminderen anderzijds over- en onderbehandeling.

Ten tweede richten we ons op vergoedingen van medicijnen. Zo zijn we in gesprek met partijen als ziekenhuizen, artsen en de overheid om nieuwe vergoedingsarrangementen uit te denken. We willen goede afspraken maken zodat patiënten die bepaalde medicijnen nodig hebben, daar ook toegang tot hebben omdat deze dan worden vergoed.

Een derde speerpunt is het vinden van financieringsoplossingen voor ziekenhuizen. Hierbij kun je denken aan value-based healthcare en nieuwe contractvormen. Onze innovatieve geneesmiddelen hebben namelijk grote impact op het ziekenhuisbudget.

Tot slot houden we ons bezig met wetgeving. Om grote sprongen te kunnen maken op het gebied van personalised healthcare hebben we de steun van de overheid nodig. Daarom is het belangrijk om het thema op de agenda te krijgen van politici, ministeries en beleidsmakers.

Nationale regie

Een grote uitdaging is dat er in Nederland geen centrale regie is op de transitie naar personalised healthcare. Dat heeft te mogelijk te maken met het verschil in belangen van partijen en de marktwerking in het gezondheidssysteem. De marktwerking is een goede voedingsbodem voor particulier initiatief, maar als er geen nationaal regie is kan het verschillende kanten op gaan. Roche wil partijen samenbrengen en naar oplossingen zoeken waar iedereen zich in kan vinden.

Samenwerkingspartners

Onze ambitie is om wereldleider te zijn in personalised healthcare en om dat te bereiken moeten en willen we samenwerken met anderen. Ik ben ook altijd op zoek naar nieuwe partners. Vroeger werkten we met name samen met patiënten en artsen, maar het is belangrijk om ook met de overheid, zorgaanbieders en zorgverzekeraars in gesprek te blijven. Het is cruciaal om een oplossing te zoeken voor alle partijen in de keten en niet alleen voor één, want dan kun je een tegenreactie krijgen van de anderen. Voor ons betekent het dat als wij een geneesmiddel hebben voor een zeldzame ziekte en we niet alle partijen aan boord hebben, de patiënt langer moet wachten totdat hij het middel krijgt dat hij nodig heeft. En onze passie is juist om patiënten zo snel mogelijk te helpen met de juiste geneesmiddelen.

Bridging the interest of all parties