Personalised Healthcare

Het belang van Personalised Healthcare
Een verschuiving van een algemene aanpak naar het leveren van de beste zorg voor elke persoon.

Personalised Healthcare betekent gerichte therapieën ontwikkelen die zijn afgestemd op de unieke risicofactoren van patiënten. Deze nieuwe, nauwkeurige benadering werkt op basis van de resultaten van geavanceerd onderzoek. Met dit onderzoek kunnen we de oorsprong van een aandoening terugvoeren tot de moleculaire oorzaken ervan en inzichten verkrijgen in de complexiteit van de factoren die tot een aandoening leiden.

De laatste jaren is hiermee een groot aantal belangrijke successen geboekt. Tegenwoordig krijgen veel patiënten een individuele diagnose en een gerichte therapie. Dankzij de grote vorderingen in de wetenschappen verwant aan de moleculaire biologie krijgen we steeds meer mogelijkheden op dat gebied, zodat we voorspellen dat in de nabije toekomst veel meer patiënten zullen profiteren van dergelijke nieuwe benaderingen.

Door de Personalised Healthcare-strategie benut Roche de kennis die moleculaire biologie en diagnostiek hebben opgeleverd. Zo kunnen tegenwoordig patiënten worden geïdentificeerd met specifieke ziekte-eigenschappen van wie we vroeger zeiden dat ze ‘dezelfde’ aandoening hadden.

Bij Personalised Healthcare gaan we na of de genetische samenstelling van bijvoorbeeld een kankergezwel vraagt om een andere behandeling, ook al zijn de symptomen hetzelfde. Daarnaast kan bijvoorbeeld ook de behandelduur worden afgestemd op de individuele behoefte van een patiënt.

Het doel van Personalised Healthcare is om medische zorg doeltreffender te maken. Het stelt ons in staat verschillen tussen patiënten te bepalen en de kennis over subcategorieën van een aandoening te vergroten. Deze nieuwe kennis over patiënten en over aandoeningen kunnen we benutten om:

  • nieuwe zogeheten ‘biomarkers’ en diagnostische testen te ontwikkelen

  • de targets voor nieuwe medicijnen te vinden

  • innovatieve medicijnen te ontwikkelen tegen deze targets

Het punt waarop Roche zich onderscheidt, is dat we de expertise van twee divisies, Pharmaceuticals en Diagnostics, combineren en toepassen tijdens het gehele ontwikkelingsproces, tot en met de goedkeuring van nieuwe diagnostische testen en medicijnen.

Al in een zeer vroeg stadium zagen we dat investeren in innovatieve nieuwe benaderingen, zoals ‘genetic engineering’ en moleculaire diagnostiek, van groot belang is. Daarmee heeft Roche een voorsprong genomen. We combineren specialistische kennis op het gebied van moleculaire biologie met technologie in de moleculaire diagnostiek. Daardoor kan Roche snel vorderingen boeken in Personalised Healthcare. Zo kunnen we oplossingen vinden voor medische vragen waarop nog geen antwoord is gevonden.

M-NL-00001582

Meer lezen?

Naar alle verhalen

Ontdek meer

Deze website met het internetadresbevat informatie die is bedoeld voor een breed publiek en is uitsluitend gericht op inwoners van Nederland.

ContactRoche InternationaallinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeOver RocheMedicijnenWerken bijMediaVerhalenPrivacy policyLegal statement (gebruiksvoorwaarden)Meld bijwerkingen